Hotels in GEORGIA
Simon Chikovani St 9-11 2 Building, Apt 27
Il.Cavchavadze 42 Street
Nikolioz Kipshidze Street, 2, apt. 49
Aspindza district, Village Tmogvi (no numeration)
Kostava Street #46/50, apartment #47
32A Alexander Kazbegi Avenue Apt. 78
Tamara Mephe Avenue 7, Apt 48
40 Konstantine Gamsakhurdia St., Apt.3, 2nd Floor
Chavchavadze str. 5 apt. 7
156/158 Vakhtang Gorgasali St, ap. 138 14th Floor
2 Angisa Str. apt. 250
Chabukiani str. 8 korp. 2D apt. 2
Andria Pirveltsodebuli Highway II Alley 58
Mixeil Tamarashvili Str. N21, Apt. No. 49, entrance 4 3 flor
Khimshiashvili str. 1 apt. 818
28 9 Aprili Street, floor 2
Pekini Avenue 16 apartment 27, fl. 3
Zurab Gordiladze Street 120, Ap.631
keda, Village Namlisevi. 2nd street , house 4
184 Rustaveli street khobuleti 184 St. Rustaveli
8 Kobaladze Street, ap. 70
1 Khimshiashvili street Building B, Entrance 5, 4th floor
23 Nikoloz Baratashvili Street, Apt 3
1-5 Zviad Gamsakhurdia Street, Apt.41