Hotels in batumi


Ninoshvili Street 1
Kostava Street 24
Batumi Street 16
Z. Gamsakhurdia street 16
Ninoshvili Street 11
Shervashize Ascent 28
Amagleba Street 12
Gevgaladze-Griboedova Street 153/29
Giorgi Brtskinvale Street 24
Vakhtang Gorgasali street 68
Pushkina Street 108
Parnavaz Mepe Street 25
Gorgasali Street 8
Tamara Mephe Avenue 1
Mayakovsky Street 11
Alexandra Kazbegi Street 4
Mazniashvili Street 1
Melashvili Street 1/3
Gorgiladze Street 75
Tavdadebuli Street 30
Rustaveli Street 28
26 May Street 62
General Mazniashvili Street 54
Ninoshvili Avenue 23A
Griboedovi street 9
Pirosmani Street 8
Baratashvili Street 43
Kutaisi street 12
Akhvlediani Street 15
Phirosmani Street, 6/15a
Luka Asatiani Street 12
Tamar Mepis Street 20
Bagrationi Street 200 A
Akhalgazrdoba Street 13
Tchaikovsky Street 80
Melikishvili Street 55
Pushkin Street 29
Angisa Street 35
Megobrobis street 11
Sayatnova Street 7
Angisa Street 32A
Vakhtang Gorgasali Str. 20
Noe Zhordania Street 17
26 Maisi 26
Pharnavaz Mephe Street 154
Inasaridze street, lane 1, #4
K. Gamsakhurdia Street 8/10
Gorgiladze Street 114
Gorgiladze Street 39/4
Chavchavadze Street 5
Sherif Khimshiashvili Street 15A
Khimshiashvili Street 15-?
Baratashvili Street 1
General Aslan Abashidze Street 5 - 54
Kakhaberi Street 3
Akhmed Melashvili Street 2 Entrance 1
Bagrationi Street 79
Gamsakhurdia Street 42
Rustaveli Street 40
Sherif Khimshiashvili 27
Pereulok Beridze 18
26 Maisi Street, 57
Inasaridze Street 22
Zurab Gorgiladze Street 1/16
Takaishvili Street 6
Chavchavadze 2nd Dead end, House #1
Eqvtime Takaishvili Street 8
Jincharadze Street 11
Chavchavadze Street 8
Gogebashvili Street 20
Kobaladze Street 4
S.Khimshiashvili str. 1
Selim Khimshiashvili Street 3 / 35
Niko Pirosmani Street 3
Lermontova Street 55
Melikhishvili Street 94
6 I.Abashidze str.
Machavariani street 13, near airport
Tamar Street 15
Kldiasvili Street
Rustaveli Avenue 21
Paliashvili Street 9
A.Tsereteli Street 34/36
Akhmeteli Street 3
Javakhishvili Kucha 4a
Baratashvili Street 23
Lermontov Street 1a
Kobaladze Street 4
Sherif Khimshiashvili Street 27
Javakhishvili Street 32
Akhmeteli Street 3
Tamar Mephe Avenue, II alley, N12
Rustaveli Street 61A
Griboedov Street 21
Saradzhishvili Street 11
Khimshiashvili Street 1
Rustaveli Tetri Magnolia Street 38
Vakhtan Gorgasali 1/28 Kutaisi Street
Airport Highway 150
Zhordania/Z. Gamsakhurdia Str 8/15